dilluns, 1 de desembre de 2008
EXPOSICIÓ D' AQUAREL.LES
A LA CASA DE MADRID EN BARCELONA
Del dia 9 al 22 de desembre de 2008